kol » książki


• Nauka
 [2669763]
 [1039817]
   więcej

Kategorie szczegółowe
BISAC
Książki nowe
Codzienna aktualizacja bazy
(cen i dostępności)
Realizacja zamówienia:
ok. 3 tygodni
Książki używane
Wycena na życzenie
Realizacja zamówienia:
ok. 4-8 tygodni

Książki są sprowadzane
z zagranicy

Przedpłata, dla firm FV 14 dni
Nie wysyłamy za pobraniem

Czytaj nas na:Wyniki wyszukiwania
Kategoria:  sortowanie: ilość na stronie: | skocz do strony

wybierz dostępny język: w regularnej sprzedaży: przed premierą: wszystkie:

wyszukanych pozycji: 431


 Fórum pastorálních teologů  X. kol. 9788074121432
Podle papeže Františka se v eucharistii křižují dvě osy, po kterých putuje víra. První je osa dějin, kde eucharistie zpřítomňuje mystérium. Druhá osa propojuje viditelný svět s neviditelným, a tak nás učí realistickému vidění. Soubor příspěvků k tematice eucharistie první i druhé hledisko rozvíjí.
cena: 59,79
    
Fórum pastorálních teologů  X.
 Kusy kol. 9788071934004
Jedinečná sbírka česko - slovenské Fan - Fiction.

Z obsahu:
DEN, KDY ZAMRZLO PEKLO
NEJZAZŠÍ HRANICE UKRÝVÁ PRASTARÁ TAJEMSTVÍ.

MOJE OČI VÁM OSVIETIA CESTU
TO SI TAKTO MAČKA A TARGH VOJDÚ DO BARU…

PRIMA KŠEFT
… I KDYŽ ZROVNA U HARRYHO JEDEN NIKDY NEVÍ.

RÝBA NA ENTERPRISE
BOJ POSÁDKY KAPITÁNA KIRKA S NEJSTRAŠNĚJŠÍ...
cena: 39,56
    
Kusy
 Náhlé příhody v dětské onkologii kol. 9788020428776
Kniha autorského kolektivu mezinárodně uznávané odbornice v oblasti dětské onkologie je ojedinělým počinem v našem písemnictví. Poskytuje ucelený přehled všech akutních situací, které se mohou vyskytnout u onkologicky nemocných dětí a mladých lidí a jejichž příčinou může být nejen růst samotného maligního onemocnění – mohou vzniknout i jako akutní komplikace...
cena: 49,76
    
Náhlé příhody v dětské onkologii
 Figurace paměti kol. 9788088013082
Kolektivní monografie Figurace paměti analyzuje způsoby, jimiž se obyvatelé českých zemí v minulých dvou stoletích vztahovali k postavě Jana Amose Komenského.

Kolektivní, resp. sociální paměť chápe jako rozsáhlý soubor kulturních praxí, s jejichž pomocí společenství generují významy, organizují svou historickou zkušenost, vytvářejí si představy o sobě,...
cena: 67,82
    
Figurace paměti
 Studijní texty ze spirituální teologie IV. kol. 9788074120480
Kolekce příspěvků vyučujících spirituální teologii, jako například: zvěstování ve františkánské spiritualitě, životopis mystičky Anděly z Foligna, kněz ve světové literatuře (od Grahama Greena po Abraháma Jehošua), dějinný přehled literární postavy Don Juana, svědectví perzekuovaného teologa N. Losského, postavení teologické disciplíny spirituální teologie...
cena: 31,37
    
Studijní texty ze spirituální teologie IV.
 František Foltýn: Košice-Paříž-Brno kol. 9788086300986
Foltýnovo dílo můžeme chápat jako encyklopedii evropského moderního malířství, najdeme v něm kapitoly ovlivněné expresionismem, kubismem, surrealismem, věnované abstraktnímu umění či deskriptivnímu realismu. Monografie vycházející u příležitosti jeho retrospektivní výstavy v Moravské galerii v Brně obsahuje vedle odborných textů i soupis díla. Cílem rozsáhlého...
cena: 247,52
    
František Foltýn: Košice-Paříž-Brno
 Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 1 - Historické impulzy rozvoje práva kol. 9788024616865
První díl pětisvazkové monografie o nových jevech v právu na počátku našeho století si klade za cíl ukázat, jakou roli hraje historická zkušenost při utváření nového práva. Kolektiv autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy vyšel v pojetí svého díla z otázky, jak může být právní historie užitečná v probíhajícím proudu přeměn a tvorby nového práva a...
cena: 46,42
    
Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 1 - Historické impulzy rozvoje práva
 Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko kol. 9788090586444
Unikátní turistický průvodce po památkách města Slavonice a po lesích regionu Česká Kanada kombinuje klasické prvky turistických průvodců, tj. mapy, reportážní fotografie apod. Bauerův turistický průvodce Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko však navíc připojuje i řadu historických zajímavostí a také pozapomenuté místní příběhy z dob prvního osídlování, z...
cena: 67,32
    
Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko
 Novinky v kardiologii 2015 kol. 9788020437129
U příležitosti XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti jsme si dovolili pro vás připravit další edukační publikaci, která reflektuje současný dynamický vývoj kardiologie.

Pro větší přehlednost je kniha rozdělena do pěti částí. První z nich je věnována novým doporučením Evropské kardiologické společnosti. Druhým zásadním tématem...
cena: 86,54
    
Novinky v kardiologii 2015
 Non-humans in Social Science II kol. 9788074651229
cena: 64,64
    
Non-humans in Social Science II
 Služebníci neužiteční kol. 9788073253783
V čem spočívá identita duchovních katolické církve? Lze vůbec hovořit o jedné identitě, nebo jde spíše o komplex dílčích identit spojených s institučními a ideovými aspekty církve? Je kněžská identita spíše individuální, nebo je v určitém společenství v konkrétní době obecně sdílená? Nakolik je pojetí kněžství historicky a kulturně podmíněné? Je...
cena: 56,11
    
Služebníci neužiteční
 Sebeobrana pro každého kol. 9788072689583
Chceme umožnit zájemcům rychle a pokud možno nejjednodušším způsobem ovládnout základní prvky sebeobrany. Zejména chceme pomoci těm, kteří se snaží získat o sebeobraně základní vědomosti a dovednosti, ale nemají možnost navštěvovat kurzy.
cena: 22,85
    
Sebeobrana pro každého
 Současné přístupy v historické epistemologii kol. 9788070074145
Prostřednictvím případových studií kniha představuje historickou epistemologii coby snahu o produktivní propojení historických a teoretických přístupů k oblasti vědy a vědění.
cena: 35,55
    
Současné přístupy v historické epistemologii
 Locus pietatis et vitae kol. 9788086197395
Tento sborník obsahuje příspěvky přednesené na sympoziu, které se konalo v září 2007 v Hejnicích pod Jizerskými horami. Toto setkání kladlo důraz na mezioborovou diskusy, proto jsou ve sborníku zastoupeny nejen studie historické, ale i práce dějepisců umění, hudebních a literárních vědců a nechybí ani pohled sociologa.
Z obsahu:
Život v klášterech a kláštery...
cena: 50,60
    
Locus pietatis et vitae
 My jsme vám to říkali kol. 9788090478879
Sbírka českých a slovenských humoristických povídek v žánru re-pre (real prediction), které se odehrávají „velmi brzo ve velmi blízkém světě“, jistě osloví nejednoho čtenáře, který se kdy potýkal s moderními technologiemi.

Jednotlivé příběhy spojují desítky drobných netušených nitek a společně vytváří plastický obraz budoucnosti, která může...
cena: 35,55
    
My jsme vám to říkali
 
Oblast Blízkého východu, odedávna žhavá půda, stojí dnes v popředí pozornosti ještě více než jindy. Pod vlivem aktuálních bouřlivých událostí probleskují v tisku zprávy o náboženských uskupeních dlouhou dobu koexistujících ve větším či menším souladu s majoritním islámem.
Životní praxe i věroučné zásady těchto obcí jsou neodborníkům povětšinou...
cena: 71,16
    
Ve stínu islámu
 Velké dějiny zemí Koruny české - Právo kol. 9788074327490
Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy.
Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu od téhož autorského týmu. Populární formou přibližuje vývoj práva na našem území od raného středověku po současnost,...
Planowany termin premiery książki: 18-04-2017
Książkę można już zamówić z rabatem 5%
cena: 140,19
    
Velké dějiny zemí Koruny české - Právo
 
Sborník prací z Konference mladých slavistů II. - říjen 2006. Publikace přináší texty z těchto zkoumaných okruhů: Jazyky a literatury menšin; Jazykové kontakty; Politické a filozofické myšlení slovanského reálu; Rusko - mýtus a skutečnost; Slovanské literatury v evropském kontextu ....
cena: 64,81
    
Slavistika dnes: vlivy a kontexty
 Documenta Pragensia 32/1 kol. 9788087271957
Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově...
cena: 61,47
    
Documenta Pragensia 32/1
 Jizerka – Smědava kol. 9788087100325
Jizerka a Smědava patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům Jizerských hor. Zná je prakticky každý, ale o jejich historii a osudech lidí, kteří zde žili, ví jen málokdo. Přitom sama Jizerka už prožila tolik převratných změn. Vystřídali se zde hleda­či drahých kamenů, dřevaři, pak zapomenutou samotu zachvátil sklářský boom, který, jak rychle přišel, tak...
cena: 119,97
    
Jizerka – Smědava