kol » książki


• Nauka
 [1688218]
 [1087065]
   więcej

Kategorie szczegółowe
BISAC
Książki w katalogu
Nowe egzemplarze
Codzienna aktualizacja
cen i dostępności
Czas realizacji
pod ceną książki
Książki spoza katalogu
Dostępne nowe i używane
Ceny i terminy w wycenach otrzymywanych na życzenie
Książki są sprowadzane
z zagranicy

Klienci indywidualni
- wymagana przedpłata
Dla firm FV 14 dni
Nie wysyłamy za pobraniem

Czytaj nas na:Wyniki wyszukiwania
Kategoria:  sortowanie: ilość na stronie: | skocz do strony

wybierz dostępny język: w regularnej sprzedaży: przed premierą: wszystkie:

wyszukanych pozycji: 434


 Česko-španělský mluvník kol. 9788075080806
Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku a konverzační příručky. Obsahuje abecedně řazená klíčová slova, která pokrývají základ slovní zásoby. V každém hesle pak naleznete množství praktických vět, slovních spojení a idiomů obsahujících dané klíčové slovo.

Možná se vám už stalo, že jste potřebovali utvořit konkrétní obrat či větu v cizím...
cena: 55,05
    
Česko-španělský mluvník
 Studijní texty ze spirituální teologie V. kol. 9788074120763
Texty vycházejí z třetího olomouckého setkání spirituálních teologů ve dnech 28.-29. května 2010, se sjednocujícím tématem Duchovní život a liturgie. Zahrnují: Lectio divina a Božská liturgie Jana Zlatoústého; slovníkové heslo o Zázraku; dále studii Zbožnost, iniciace a mystagogie; z hudebních témat životní pouť J. D. Zelenky; exkurzi do hudebních aktivit...
cena: 62,21
    
Studijní texty ze spirituální teologie V.
 Gaudium et spes kol. 9788073253912
Výročí padesáti let od druhého vatikánského koncilu představuje výzvu k reflexi obsahu a významu koncilu včetně toho, jak dalece se jeho učení projevuje v životě církve, především pak v realizaci její deklarované otevřenosti ke světu a v její starosti o potřeby člověka. Tato reflexe může být obohacena o cenné zkušenosti a životní „moudrost“ uplynulého,...
cena: 23,77
    
Gaudium et spes
 Biografický slovník evropské etnologie kol. 9788021066243
Biografický slovník evropské etnologie započal sestavovat prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. (1931-2006) jako výsledek svého celoživotního zaměření na evropskou etnologii. Pociťoval potřebu připravit zvláště studentům, ale i českým badatelům základní příručku, z níž by vyplývalo, na jakých základech obor stojí a kdo se na jeho budování podílel. Toto náročné...
cena: 58,72
    
Biografický slovník evropské etnologie
 Studijní texty ze spirituální teologie IV. kol. 9788074120480
Kolekce příspěvků vyučujících spirituální teologii, jako například: zvěstování ve františkánské spiritualitě, životopis mystičky Anděly z Foligna, kněz ve světové literatuře (od Grahama Greena po Abraháma Jehošua), dějinný přehled literární postavy Don Juana, svědectví perzekuovaného teologa N. Losského, postavení teologické disciplíny spirituální teologie...
cena: 32,51
    
Studijní texty ze spirituální teologie IV.
 Sborník k historii lodní dopravy 2016 kol. 9788086930954
Pro Sborník jsou vybrány tyto příspěvky: Pavel Balcar: Téměř zvládnutá šance Arbitráž, československá plavba na Labi a lodní park ČPSL; František Ptáček: Dějiny přístavu Ústí nad Labem – II. část; Pavel Křesťan: Činnost lodních posádek ČSPLO, n. p./ČSPLO, s. p. v námořním přístavu Hamburk mezi roky 1959–1992; František Ptáček, Josef Picek: Lodní...
cena: 27,27
    
Sborník k historii lodní dopravy 2016
 Mystifikace dějinami, mystifikace ve výuce dějin kol. 9788074142666
Publikace je kolektivní monografií přinášející výsledky výzkumu v oblasti didaktiky dějepisu. Stejně tak prezentuje zkušenosti z praxe na základních a středních školách.

Publikace obsahuje příspěvky, které zazněly na tradičním kolokviu zaměřeném na oborovou didaktiku.
Kniha je rozdělena do čtyř hlavních částí dle tematického zaměření...
cena: 49,80
    
Mystifikace dějinami, mystifikace ve výuce dějin
 Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího kol. 9788072862634
Projekt Jiřího z Poděbrad, od jehož zrodu uplynulo již více než 550 let, nepochybně patří k nejznámějším politickým projektům českých dějin, není-li mezi nimi dokonce ten vůbec nejslavnější. Velkolepá vize nové organizace Evropy, kterou se nedlouho po polovině 15. století snažila uvést do života přímo horečná diplomatická aktivita českého krále, bývá...
cena: 101,69
    
Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího
 Tschechische und slowakische Triebfahrzeuge kol. 9788086925097
Rozšířené vydání oblíbeného atlasu v německém jazyce.
cena: 91,92
    
Tschechische und slowakische Triebfahrzeuge
 Panic button 3. kol. 9771336812001
Nekomerční umělecký časopis, který vychází jednou ročně. Časopis je celobarebný, s bilingvními slovensko-anglickými texty, na vysoké grafické i obsahové úrovni.
Panic Button vytváří novou platformu pro prezentaci uměleckých projektů dosud neznámých, avšak na profesionální úrovni tvořících autorů. Prezentuje hlavně ilustrace, šířeji koncipované umělecké...
cena: 23,59
    
Panic button 3.
 Akustika hudebních prostorů 3. v České republice/ Acoustics of Music Spaces in the Czech Republic 3 kol. 9788073311964
Odborné i laické hudební veřejnosti se dostává do rukou třetí díl přehledu akustických vlastností hudebních prostorů v České republice. Potřetí jsou jednotnou metodikou dokumentovány akustické vlastnosti prostorů známých jak hudebním umělcům a jejich posluchačům, tak i tvůrcům hudebních nahrávek. Uvedené údaje budou bezpochyby užitečné také majitelům či...
cena: 59,77
    
Akustika hudebních prostorů 3. v České republice/ Acoustics of Music Spaces in the Czech Republic 3
 Přehled anglické gramatiky kol. 9788074282515
Přehledná příručka anglické gramatiky nejen pro studenty.
cena: 16,61
    
Přehled anglické gramatiky
 Creative Expressive Inspiring kol. 9788086911465
Publikace předkládá přehled teoretických a empirických studií k aktuálním tématům české výtvarné pedagogiky a podrobněji se věnuje třem tématickým okruhům vztahujícím se ke klíčových pojmům vyjadřujícím podstatu výtvarného vzdělávání: tvořivé (Creative), vyjadřující (Expressive) a inspirující (Inspirational).
V úvodu kniha přináší přehledovou...
cena: 46,48
    
Creative Expressive Inspiring
 Psychiatrie a pedopsychiatrie kol. 9788024629988
Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje podrobně zpracovanou pedopsychiatrii, což je velmi důležité v kontextu osamostatnění této specializace.

Publikace zahrnuje obor psychiatrie v celé jeho šíři, postihuje novinky v oboru i výhledy do budoucna a věnuje se také oblastem, které nejsou obvykle v českých učebnicích...
cena: 90,16
    
Psychiatrie a pedopsychiatrie
 Kapesní (Vreckový) atlas vinařství (vinárstiev) Čech - Moravy - Slovenska kol. 9788089364015
Průvodce na cesty za vinaři a při nákupech vína. Knížka kapesního formátu zahrnující na více než 400 stranách aktuální a kompletní informace o více než 320 výrobcích vína. Publikace je současně koncipována jako degustační deník - u každého vinařství je místo na vlastní poznámky k ochutnaným vínům.
Každému vinařství je věnována jedna strana, která...
cena: 62,03
    
Kapesní (Vreckový) atlas vinařství (vinárstiev) Čech - Moravy - Slovenska
 Šikovný slovník francouzsko-český kol. 9788075081230
Nové aktualizované vydání oblíbeného slovníku určeného především začínajícím a středně pokročilým žákům a studentům, kteří jej oceňují jak ve škole, tak při domácí přípravě, nebo i v jazykovém kurzu. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli běžně užívaná slova a obraty ze spisovné i hovorové francouzštiny.

704...
cena: 49,80
    
Šikovný slovník francouzsko-český
 Půlnoční historky kol. 9788087825112
Antologie obsahuje povídky i delší texty z dvacátých let 20. stol. pěti bulharských autorů, kteří vtiskli podobu bulharskému diabolismu. Tento literární směr, známý u nás z děl G. Meyrinka a H. H. Ewerse, se zabývá tajemnými, morbidními a hrůznými příběhy, ve své bulharské podobě zabíhá do grotesky a blíží se expresionismu. Knihu doprovází...
cena: 65,71
    
Půlnoční historky
 Česká psychopedie kol. 9788024630717
Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Publikace Marie Černé a kolektivu ( Šiška Jan, Strnadová Iva, Kainová Tamara, Titzl Boris) poprvé ve vědecké literatuře přináší systematické zpracování této disciplíny.
Nejprve shrnuje historii české psychopedie od jejích počátků...
cena: 48,24
    
Česká psychopedie
 Česko-německá deklarace kol. 9788075420374
Dvacet let od podepsání česko-německé deklarace je příležitostí připomenout dokument, který zásadně ovlivnil polistopadové česko-německé vztahy. Česko-německá deklarace představuje kompromis, protože se český a německý pohled na historii budou přirozeně vždy rozcházet. Deklarace byla politickým, nikoli právním dokumentem. Její přijetí bylo velkým úspěchem....
cena: 35,13
    
Česko-německá deklarace
 Pijte z něho všichni kol. 9788086211992
Kostel u sv. Martina ve zdi má pro české protestanty zvláštní význam, před šestisty lety tu bylo podle tradice obnoveno vysluhování večeře Páně podobojí.
Ve sborníku, který uspořádal evangelický farář Mikuláš Vymětal, najdete studie o obnoveném vysluhování podobojí v Praze 1414 z pera D. Coufala, o historické mentalitě, která tuto změnu provázela, i o...
cena: 39,50
    
Pijte z něho všichni